Beginning GraphQL

1. What is GraphQL? GraphQL is abc 2. GraphQL demo with Golang Demo code package main import fmt func main() { fmt.Println("hi") }

Awesome Scalability, Availability, and Stability Back-end Design Patterns

Source: https://github.com/binhnguyennus/awesome-scalability A curated list of selected readings to illustrate Scalability, Availability, and Stability Design Patterns in Back-end Development. Concepts are explained in the articles of notable engineers (Werner Vogels, James Hamilton, Martin Fowler, Robert C. Martin, Tom White, etc) and high quality reference sources (highscalability.com, infoq.com, etc). Case studies are taken from battle-tested systems those are serving millions of users (Netflix, Instagram, Riot Games, LINE, Expedia, etc).
Read more

Mục tiêu của cuộc đời là gì?

Bình thường thì chỉ nghĩ vu vơ trong đầu, nên hôm nay sẽ tạo 1 cái list những mục tiêu mà mình muốn đạt được trong tương lai. List này sẽ update dần dần. Về công việc Trở thành chuyên gia (hơi chung chung) System architect? Contribute cho 1 project open source trên github Tự solo 1 project có ít nhất 1000 user sử dụng Tham gia 1 startup từ những ngày đầu Làm việc cho 1 công ty nước ngoài [ ] Master ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình
Read more

Về thôi

[…] Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi Hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi Hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối Đã lâu không có bữa cơm êm ấm bên gia đình
Read more

Effective Engineer - Notes

By Edmond Lau Highly Recommended :+1: http://www.theeffectiveengineer.com/ What’s an Effective Engineer? They are the people who get things done. Effective Engineers produce results. Adopt the Right Mindsets Focus on High Leverage Activities Leverage = Impact Produced / Time Invested Use Leverage as Your Yardstick for Effectiveness 80% of the impact comes from 20% of the work. Focus on high leverage and not just easy wins.
Read more

Reading challenge in 2017

Thử thách đọc 15 cuốn sách năm 2017, sắp xếp theo thứ tự đọc trong năm: 1. To kill a mocking bird (Harper Lee, giải Pulitzer năm 1961) Thể loại: Sách đạt giải Nobel văn học / Pulitzer. Đọc xong quyển này vào tháng Một. Nội dung của quyển sách nói về việc phân biệt đối xử giữa người da trắng và người da đen ở nước Mỹ vào đầu những năm 1900.
Read more