How to send message to Telegram group

Create a Bot Send message /newbot to BotFather Create a group chat and add Bot to group Grant permission to Bot Get chat group id Using curl: curl --location --request GET 'https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/getUpdates' response will be like: "chat": { "id": -1234567, "title": "MyTestZK Group", "type": "group", "all_members_are_administrators": true }, CHAT_ID will be -1234567 Send message to group as bot Using curl: curl --location --request POST 'https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/sendMessage?chat_id=<CHAT_ID>&text=<MESSAGE>' or by code in Golang:

Review sách: Xứ phẳng

Tình cờ lướt facebook thì thấy 1 chị gái review quyển này, nhìn bìa trông cổ cổ, có vẻ thú vị nên mua về đọc. Nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện là 1 hình vuông, sinh sống ở thế giới chỉ có hai chiều, nhờ cơ may mà được du hành vào 2 thế giới khác là thế giới một chiều và ba chiều. Khi lạc vào xứ một chiều, hình vuông nhận thấy cư dân ở đây họ chỉ sống trên một đường thẳng duy nhất, chỉ biết đến bên trái và bên phải, giao tiếp qua âm thanh để ước lượng khoảng cách của nhau.

Học Khoa học máy tính nên đọc sách gì?

Note lại từ nguồn: https://procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/ Bạn trantempo hỏi một danh sách các sách nên đọc trong KHMT. Bạn Nguyên đã đưa một danh sách sơ bộ. Tôi sẽ cập nhật từ từ vào danh sách dưới đây trong một vài tuần tới để có một danh sách hoàn tất hơn. (Cần về nhà duyệt lại tủ sách). Các bạn có thể bình luận và thêm vào các quyển sách mà bạn ưa thích.

Cài đặt Nginx, PHP, MySQL (LEMP stack) trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu LEMP stack là bộ các phần mềm để xây dựng và triển khai các trang web động, bao gồm: L: Linux E: Nginx (Engine-X) M: MySQL P: PHP Yêu cầu Bài viết này giả định rằng bạn đã có sẵn 1 máy chủ cài đặt Ubuntu 18.04 (Linux), sau đây sẽ là các bước cài đặt các phần còn lại EMP. Bước 1: Cài đặt Nginx web server Đầu tiên cần update các repository mới nhất:

Về thôi

[…] Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi Hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi Hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối Đã lâu không có bữa cơm êm ấm bên gia đình

Reading challenge in 2017

Thử thách đọc 15 cuốn sách năm 2017, sắp xếp theo thứ tự đọc trong năm: 1. To kill a mocking bird (Harper Lee, giải Pulitzer năm 1961) Thể loại: Sách đạt giải Nobel văn học / Pulitzer. Đọc xong quyển này vào tháng Một. Nội dung của quyển sách nói về việc phân biệt đối xử giữa người da trắng và người da đen ở nước Mỹ vào đầu những năm 1900.