Review sách: Xứ phẳng

Tình cờ lướt facebook thì thấy 1 chị gái review quyển này, nhìn bìa trông cổ cổ, có vẻ thú vị nên mua về đọc. Nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện là 1 hình vuông, sinh sống ở thế giới chỉ có hai chiều, nhờ cơ may mà được du hành vào 2 thế giới khác là thế giới một chiều và ba chiều. Khi lạc vào xứ một chiều, hình vuông nhận thấy cư dân ở đây họ chỉ sống trên một đường thẳng duy nhất, chỉ biết đến bên trái và bên phải, giao tiếp qua âm thanh để ước lượng khoảng cách của nhau.

Học Khoa học máy tính nên đọc sách gì?

Note lại từ nguồn: https://procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/ Bạn trantempo hỏi một danh sách các sách nên đọc trong KHMT. Bạn Nguyên đã đưa một danh sách sơ bộ. Tôi sẽ cập nhật từ từ vào danh sách dưới đây trong một vài tuần tới để có một danh sách hoàn tất hơn. (Cần về nhà duyệt lại tủ sách). Các bạn có thể bình luận và thêm vào các quyển sách mà bạn ưa thích.

Cài đặt Nginx, PHP, MySQL (LEMP stack) trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu LEMP stack là bộ các phần mềm để xây dựng và triển khai các trang web động, bao gồm: L: Linux E: Nginx (Engine-X) M: MySQL P: PHP Yêu cầu Bài viết này giả định rằng bạn đã có sẵn 1 máy chủ cài đặt Ubuntu 18.04 (Linux), sau đây sẽ là các bước cài đặt các phần còn lại EMP. Bước 1: Cài đặt Nginx web server Đầu tiên cần update các repository mới nhất: