Mục tiêu của cuộc đời là gì?

Posted on

Bình thường thì chỉ nghĩ vu vơ trong đầu, nên hôm nay sẽ tạo 1 cái list những mục tiêu mà mình muốn đạt được trong tương lai.

List này sẽ update dần dần.

Về công việc

  • [ ] Master ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình

  • [ ] Giao tiếp ngoại ngữ thành thạo

Về cuộc sống

Quan trọng nhất, tôi muốn trở thành một người như thế nào? Hiện tại thì câu trả lời là: có nhiều tiền nhưng phải chất.