Đêm

Posted on

Lại một đêm ngồi nhìn cái đèn, buồn quá ta

Cuộc đời trôi về đâu đây người anh em :v

dem