Về thôi

[…]

Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi

Hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ

Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi

Hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối

Đã lâu không có bữa cơm êm ấm bên gia đình

Cũng đã từ lâu không viết câu hát giúp lòng thấy yên bình

Chẳng nhớ từ đâu cảm hứng đã chẳng còn ghé qua

Dường như lần cuối ta chính là ta đã ở đâu đó đã rất xa

Thôi nào ta ơi, hôm nay như thế là đủ những nghĩ ngợi

Vì còn ngày mai rất dài đủ cho ta và cho cả thế giới

Hôm nay mọi thứ cho đến giờ này tất cả đều ổn rồi

Phía trước là nhà, kệ đời, phía trước là nhà ta về thôi.

[…]

Da LAB